BAN GIÁM KHẢO

1. Ông Lý Hoàng Long - UV BCH, Chủ tịch HĐNT Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh VN - Chủ tịch HĐGK

2. Ông Hoàng Thạch Vân - UV BCH Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh VN, Phó Chủ tịch Thường trực HOPA  - Thành viên

3. Ông Lê Nguyễn - UV BCH Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh VN, Tổng Biên tập Báo ảnh Đất Mũi Cà Mau - Thành viên

4. Ông Bùi Minh Sơn - UV HĐNT Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh VN,Chủ tịch HĐNT HOPA - Thành viên

5. Ông Ngô Quang Phúc - Chi hội trưởng Chi hội 5 Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh VN - Thành viên

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 395 tác giả, 25 tỉnh/thành và 800 tác phẩm