GIẢI THƯỞNG

+    01 Giải nhất trị giá 50.000.000 VNĐ + 01 huy tượng + Bằng Chứng nhận

+    02 Giải nhì, mỗi giải trị giá 30.000.000 VNĐ + 01 huy tượng + Bằng Chứng nhận

+    03 Giải ba,  mỗi giải trị giá 20.000.000 VNĐ + 01 huy tượng + Bằng Chứng nhận

+    30 Giải khuyến khích mỗi giải 3.000.000 VNĐ + Bằng Chứng nhận

 

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 395 tác giả, 25 tỉnh/thành và 800 tác phẩm