DANH SÁCH TÁC GIẢ

#

HỌ TÊN

TỈNH/THÀNH

TÁC PHẨM

145

Nguyễn Công Thành ( Nguyễn Hồng)

Bến Tre

3

146

Nguyễn Cao Dũng

Đồng Nai

3

147

Nguyễn Cao Quý

Đồng Nai

3

148

Nguyễn Minh Nguyên

Tiền Giang

3

149

Đặng Thanh Bình

Tiền Giang

0

150

Lạc Quế Phương

Vĩnh Long

0

151

Nguyễn Thái Bảo

Bến Tre

2

152

Vi Ngọc Hà

Hà Nội

3

153

Mai Văn Công

Bến Tre

2

154

Nguyễn Sinh Thành

TP HCM

3

155

Lê Thạch Duy Hải

Tiền Giang

3

156

Thạch Minh Lễ

TP HCM

3

157

Hà Quốc Thái

Tiền Giang

3

158

Giang Minh Mẫn

Tiền Giang

2

159

Phạm Ngọc Hiển

Đồng Nai

3

160

Nguyễn Huy Sơn

TP HCM

3

161

Trần Văn Sơn

Đồng Nai

0

162

Huỳnh Trọng Thức

Tiền Giang

0

163

Diệp Trung Đạt

Bình Dương

3

164

Nguyễn Đạt Thịnh

Tiền Giang

3

165

Nguyễn Thị Như Thảo Trang

TP HCM

3

166

Trương Văn Bảy

Tiền Giang

0

167

Nguyễn Văn Ý Vương

Tiền Giang

0

168

Tô Chí Hùng

TP HCM

0

169

Trần Quang Vinh

Bến Tre

0

170

Võ Tín Di

Trà Vinh

3

171

Trần Cao Bảo Long

TP HCM

3

172

Nguyễn Phúc Trung

Bến Tre

3

173

Nguyễn Văn Thạnh

Đồng Nai

0

174

Lê Hữu Nghĩa

An Giang

0

175

Vũ Tiến Chương

Đồng Nai

3

176

Lê Trung Nghĩa

Bến Tre

3

177

Trần Thị Thanh Hằng

TP HCM

3

178

Nguyễn Xuân Hãn

Bạc Liêu

3

179

Lê Minh Tân

TP HCM

3

180

Nguyễn Phúc Đoan

An Giang

0